Gjennom våre 12 år har vi jobbet for at Milla Boutique skal bli en destinasjon for inspirasjon i nesten like stor grad som det er en butikk. Jakten på inspirasjon er noe Milla-teamet og kundene har til felles, og derfor tar vi nå steget ut av Holmens gate på Aker Brygge og hjem til noen av våre fantastiske kunder og Milla-venner gjennom vår "MILLA RESIDENTS" spalte.

Et hjem forteller mye om de som bor der, men i denne spalten er fokuset på nettopp selve hjemmet fremfor personen bak. Derfor vil flere av de vi besøker og intervjuer anonymiseres av masker av ulike slag. Bla deg igjennom de ulike hjemmene nedenfor – vi lover haugevis av inspirasjon!